สเก็นตัวยูมีสลัก แกนแดง G2150

สเก็นตัวยูมีสลัก แกนแดง G2150

สเก็นตัวยูมีสลัก แกนแดง G2150 เรามีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด 3/8″ หุน ถึง 2″ หุน สเก็นตัวนี้ ก็เหมือนกับ สเก็นอันอื่น ใช้งานได้เฉพาะงานที่ค่อนข้างเบา ไม่หนักจนเกินไป ไม่ควรที่จะนำไปใช้ในงานหนัก เพราะจะเกิดอันตรายตามมาได้ สั่งซื้อโทร. 034-410888

ขนาด รับน้ำหนัก(ตัน)
3/8 1
1/2 2
5/8 3-1/4
3/4 4-3/4
7/8 6-1/2
1″ 8-1/2
1-1/8″ 9-1/2
1-1/4″ 12
1-1/2″ 17
1-3/4″ 25
2″ 35

สินค้าตัวอื่น ๆ