สเก็นโอเมก้า G209

ขนาด (หุน) รับน้ำหนัก (ตัน)
5/8″ 3.25
3/4″ 4.75
7/8″ 6.50
1″ 8.50
1-1/4″ 12

สเก็นโอเมก้า G209 มีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด 5/8″, 3/4″,  7/8″, 1″, 1-1/4″ ขนาดใหญ่ที่สุด ที่ทางเราจำหน่าย คือ ขนาด 1-1/4″ หุน สามารถรับน้ำหนักได้ 12 ตัน สเก็นขนาดเท่านี้ ยังไม่เหมาะแก่การนำไปใช้กับงานก่อสร้าง แต่สามารถนำไปใช้กับรถบรรทุก ที่ติดเครนยกได้ เช่น ใช้ยกท่อระบายน้ำ ยกเสาปูน เป็นต้น ของที่ใช้ยก น้ำหนักจะต้องไม่เกิน 12 ตัน 

สั่งซื้อโทร. 034-410888

สเก็นโอเมก้า แกนเหลือง G209

ขนาด (หุน) รับน้ำหนัก (ตัน)
5/8″ 3.25
3/4″ 4.75
7/8″ 6.50
1″ 8.50
1-1/4″ 12

สเก็นโอเมก้า G209 แกนเหลือง G209 มีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด 5/8″, 3/4″,  7/8″, 1″, 1-1/4″ ขนาดใหญ่ที่สุด ที่ทางเราจำหน่าย คือ ขนาด 1-1/4″ หุน สามารถรับน้ำหนักได้ 12 ตัน สเก็นขนาดเท่านี้ ยังไม่เหมาะแก่การนำไปใช้กับงานก่อสร้าง แต่สามารถนำไปใช้กับรถบรรทุก ที่ติดเครนยกได้ เช่น ใช้ยกท่อระบายน้ำ ยกเสาปูน เป็นต้น ของที่ใช้ยก น้ำหนักจะต้องไม่เกิน 12 ตัน 

สั่งซื้อโทร. 034-410888

สเก็นโอเมก้ามีสลัก G2130

ขนาด รับน้ำหนัก
1/2″ 2
5/8″ 3.25
3/4″ 4.75
7/8″ 6.50
1″ 8.50
1-1/8″ 9.50
1-1/4″ 12.00
1-1/2″ 17.00
1-3/4″ 25.00
2″ 35.00
2-1/2″ 55.00
3″ 85.00
4″ 150.00

สเก็นโอเมก้ามีสลัก G2130 มีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm นิยมนำไปคล้องกับสมอเรือ, ลวดสลิง, โซ่สแตนเลส, หรืออุปกรณ์การดึงทุกชนิด ซึ่งสเก็นชนิดนี้เป็นทางเหมาะแก่การใช้งานในอุตสาหกรรมประมงขนาดเล็กและขนาดใหญ่ หรือสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงที่จะโดนฝนหรือน้ำทะเล เนื่องจากมีคุณสมบัติทนทานต่อการเกิดสนิมต่างจากสเก็นเหล็กทั่วไป

สั่งซื้อโทร. 034-410888

สเก็นตัวยูแกนแดง G210

ขนาด รับน้ำหนัก
3/8″ 1.00
1/2″ 2.00
5/8″ 3.25
3/4″ 4.75
7/8″ 6.50
1″ 8.50
1-1/8″ 9.50
1-1/4″ 12.00
1-1/2″ 17.00
1-3/4″ 25.00
2″ 35.00
 

สเก็นตัวยูแกนแดง G210 มีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm นิยมนำไปคล้องกับสมอเรือ, ลวดสลิง, โซ่สแตนเลส, หรืออุปกรณ์การดึงทุกชนิด ซึ่งสเก็นชนิดนี้เป็นทางเหมาะแก่การใช้งานในอุตสาหกรรมประมงขนาดเล็กและขนาดใหญ่ หรือสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงที่จะโดนฝนหรือน้ำทะเล เนื่องจากมีคุณสมบัติทนทานต่อการเกิดสนิมต่างจากสเก็นเหล็กทั่วไป

สั่งซื้อโทร. 034-410888

สเก็นตัวยูมีสลัก แกนแดง G2150

ขนาด รับน้ำหนัก
3/8″ กำลังแก้ไข
1/2″
5/8″
3/4″
7/8″
1″
1-1/8″
1-1/4″
1-1/2″
1-3/4″
2″

สเก็นตัวยูมีสลัก แกนแดง G2150 มีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm นิยมนำไปคล้องกับสมอเรือ, ลวดสลิง, โซ่สแตนเลส, หรืออุปกรณ์การดึงทุกชนิด ซึ่งสเก็นชนิดนี้เป็นทางเหมาะแก่การใช้งานในอุตสาหกรรมประมงขนาดเล็กและขนาดใหญ่ หรือสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงที่จะโดนฝนหรือน้ำทะเล เนื่องจากมีคุณสมบัติทนทานต่อการเกิดสนิมต่างจากสเก็นเหล็กทั่วไป

สั่งซื้อโทร. 034-410888

สเก็นโอเมก้า สแตนเลส

ขนาด รับน้ำหนัก
4 mm. กำลังแก้ไข
5 mm.
6 mm.
8 mm.
10 mm.
12 mm.
16 mm.
20 mm.
25 mm.


สเก็นโอเมก้า สแตนเลส มีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm นิยมนำไปคล้องกับสมอเรือ, ลวดสลิง, โซ่สแตนเลส, หรืออุปกรณ์การดึงทุกชนิด ซึ่งสเก็นชนิดนี้เป็นทางเหมาะแก่การใช้งานในอุตสาหกรรมประมงขนาดเล็กและขนาดใหญ่ หรือสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงที่จะโดนฝนหรือน้ำทะเล เนื่องจากมีคุณสมบัติทนทานต่อการเกิดสนิมต่างจากสเก็นเหล็กทั่วไป

สั่งซื้อโทร. 034-410888

สเก็นตัวยู สแตนเลส

ขนาด รับน้ำหนัก
4 mm. กำลังแก้ไข
5 mm.
6 mm.
8 mm.
10 mm.
12 mm.
16 mm.
20 mm.
22 mm.
24 mm.

สเก็นตัวยู สแตนเลส มีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm นิยมนำไปคล้องกับสมอเรือ, ลวดสลิง, โซ่สแตนเลส, หรืออุปกรณ์การดึงทุกชนิด ซึ่งสเก็นชนิดนี้เป็นทางเหมาะแก่การใช้งานในอุตสาหกรรมประมงขนาดเล็กและขนาดใหญ่ หรือสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงที่จะโดนฝนหรือน้ำทะเล เนื่องจากมีคุณสมบัติทนทานต่อการเกิดสนิมต่างจาก สเก็นเหล็กทั่วไป

สั่งซื้อโทร. 034-410888

สเก็นเรือสีดำ

ขนาด รับน้ำหนัก
3/8″ กำลังแก้ไข
1/2″
5/8″
3/4″
7/8″
1″
1-1/8″
1-1/4″
1-1/2″
1-3/4″
2″

สเก็นเรือสีดำ มีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm นิยมนำไปคล้องกับสมอเรือ, ลวดสลิง, โซ่สแตนเลส, หรืออุปกรณ์การดึงทุกชนิด ซึ่งสเก็นชนิดนี้เป็นทางเหมาะแก่การใช้งานในอุตสาหกรรมประมงขนาดเล็กและขนาดใหญ่ หรือสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงที่จะโดนฝนหรือน้ำทะเล เนื่องจากมีคุณสมบัติทนทานต่อการเกิดสนิมต่างจากสเก็นเหล็กทั่วไป

สั่งซื้อโทร. 034-410888